Sake

Sake

Saito Junmai Karakuch..

RM 57
Saito Junmai Karakuchi (300ML)
Sake

Uragasumi karakuchi (..

RM 57
Uragasumi karakuchi (per bottle)
Sake

Ichinokura Junmai Kar..

RM 70
Ichinokura Junmai Karakuchi (per bottle)
Sake

Harushika Junmai (per..

RM 70
Harushika Junmai (per bottle)
Sake

Saito Junmai Karakuch..

RM 93
Saito Junmai Karakuchi (720 ML)
Sake

Saito Junmai Daiginjo..

RM 124
Saito Junmai Daiginjo (720 ML)
Sake

Kizakura Junmai Daigi..

RM 122
Kizakura Junmai Daiginjo (per bottle)