Teppanyaki

Teppanyaki

ガ-リックフラ..

RM 16
Garlic Fried Rice
Teppanyaki

鶏肉鉄板焼 Wakad..

RM 27
Chicken Teppanyaki
Teppanyaki

鰻フライドライ..

RM 29
Eel Fried Rice
Teppanyaki

牛ヒレ鉄板焼 Gy..

RM 81
Beef Tenderloin Teppanyaki
Teppanyaki

牛ロ-ス鉄板焼..

RM 57
Beef Sirloin Teppanyaki
Teppanyaki

鮭鉄板焼 Shake

RM 54
Salmon Teppanyaki
Teppanyaki

帆立鉄板焼 Hotat..

RM 65
Scallop
Teppanyaki

海老鉄板焼 Ebi

RM 71
Prawn
Teppanyaki

野菜炒め Yasai It..

RM 34
Fried Mixed Vegetables